Giới thiệu

Với Vườn Nắng, Cây không chỉ là vật trang trí mà còn là sự sống, là hơi thở, là một sinh vật sống trong quần thể Thiên Nhiên và Đất Mẹ. Cây khỏe, người cũng khỏe, có cây mới có con người. 

Dù là Cây hay chiếc kệ gỗ, chậu cây nhỏ, đất, sỏi đều có linh hồn, có cảm xúc. Vườn Nắng muốn gieo nhiều giá trị về sức khỏe và tâm hồn liên quan Cây đến với nhiều người, nhiều vùng đất hơn nữa!